Vi får stöd av:

 

Minopera tilldelades Jönköpings kommun kulturpris 2020. Dessutom har föreningen sedan 2020 långsiktigt verksamhetsbidrag.

 

Leader Linné stöttar oss i vårt projekt på Möckelsnäs Kultur och Trädgård. 

 

Genom  stöd av Skådebanan i Jönköping kan vi tillgängliggöra opera till barn i Region Jönköpings Län.

 

"Då du hör stenar gråta - en huvudskalleplats för sång" har fått bidrag för samarbete med kompositören Christoffer Elgh inom ramen Subterranea 2.
Dessutom har vi fått stöd för minskade intäkter relaterad till Corona pandemin.

 
  • Facebook