IMG_20191122_171735.jpg

Vi får stöd av:

 
logga_edited.png

Minopera tilldelades Jönköpings kommun kulturpris 2020. Dessutom har föreningen sedan 2020 långsiktigt verksamhetsbidrag.

 
106402_original_Kombinationslogga_landsb

Leader Linné stöttar oss i vårt projekt på Möckelsnäs Kultur och Trädgård. 

 
Sk%C3%A5debanan-Sm%C3%A5land-logo-dubbel-gr%C3%B6n%20(1)_edited.png

Genom  stöd av Skådebanan i Jönköping kan vi tillgängliggöra opera till barn i Region Jönköpings Län.

 
kulturradet_logo_edited.png

"Då du hör stenar gråta - en huvudskalleplats för sång" har fått bidrag för samarbete med kompositören Christoffer Elgh inom ramen Subterranea 2.
Dessutom har vi fått stöd för minskade intäkter relaterad till Corona pandemin.